Årsmøte i Miljøpartiet de grønne Hurum 2017

Årsmøte i Miljøpartiet de grønne Hurum

Dato: Torsdag 9. mars
Klokkeslett: 19:00 - 21:00
Sted: Mørkveien 3, 3475 Sætre

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett.