Fotocredit:

Årsmøte i Miljøpartiet de grønne Hurum

Vi kaller inn til årsmøte i MDG Hurum

8. februar 2017

Dato: Torsdag 9. mars
Klokkeslett: 19:00 – 21:00
Sted: Mørkveien 3, 3475 Sætre

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

 

Vi minner på at alle som har betalt årskontingent for 2017 har stemmerett.